Monday 17 May 2021

Norwegian National Day: May 17th. Constitution Day

On May 17, 1814 the Norwegian Constitution was signed in Eidsvoll.

Det berømte maleriet «Eidsvold 1814» ble malt av Oscar Wergeland 70 år etter grunnlovsforsamlingen og gitt som gave til Stortinget i 1885. Christian Magnus Falsen står oppreist og leser fra Grunnloven, mens sorenskriver Wilhelm Frimann Koren Christie sitter ved siden av. I maleriet kan rundt 70 personer av Riksforsamlingens 112 medlemmer identifiseres.[1] Bildet henger i Stortingssalen.

Norway was not really just Norway at that time we were under Danish rule, Denmark-Norway. And after our constitution we thought we would be a soveraign state but then Sweden did like the thought of being king over Sweden and Norway and so we were under Swedish rule but a bit freer in Sweden-Norway. But in 1905 we got our own King Haakon and then we really ruled ourselves in a parlamentary monarchy.

For reviews from my travels, see www.operaduetstravel.com

No comments: